Skip to main content

331 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

    Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

    2 Indústries de béns de capital

    Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

    3 Indústries de béns de capital