Skip to main content

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

    Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

    2 Indústries de béns de capital

    Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

    3 Indústries de béns de capital