Skip to main content

2521 — Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.