Skip to main content

2240 — Professors d'ensenyament primari

  Els mestres d'ensenyament primari ensenyen diverses assignatures als alumnes de les escoles primàries.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar plans diaris i a més llarg termini per a les classes, de conformitat amb les directrius sobre el pla d'estudis.
  • Ensenyar els nens individualment i en grups, emprant diferents mètodes i materials docents (per exemple, ordinador, llibres, jocs) adaptats a les seves necessitats.
  • Mantenir la disciplina i uns bons hàbits de treball a l'aula.
  • Planificar i realitzar amb els nens activitats com ara activitats esportives, concerts i excursions.
  • Assignar als nens treballs per a l'aula i per a casa, i qualificar-los.
  • Preparar i administrar proves i exàmens per avaluar el progrés dels nens, i qualificar-los.
  • Observar i avaluar el rendiment i el comportament dels nens.
  • Supervisar els nens durant les classes i els altres moments de la jornada escolar, inclosos els esbarjos.
  • Participar en les reunions i altres sessions del personal i mantenir contactes amb altres mestres sobre qüestions educatives.
  • Preparar reunions amb els pares per tal d'examinar els progressos i problemes dels nens, i assistir-hi.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mestres d'ensenyament primari

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'estudis d'ensenyament primari (vegeu 1326)
  • Inspectors escolars (vegeu 2321)
  • Professors particulars de classes de primària (vegeu 2329)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament primari

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2811 Professors d'ensenyament primari
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2341 Mestres d'ensenyament primari
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2240 Profesores de enseñanza primaria
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2341 Primary school teachers