Skip to main content

24 — Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries

    Short tag proposal

    Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries

    Correspondence with CIUO-2008 (en)
    Code Description
    21 Science and engineering professionals