Skip to main content

Els enòlegs són tècnics responsables de l'elaboració i producció de diferents tipus de vins i productes derivats o similars. El seu àmbit d'actuació abasta totes les fases del procés: la selecció de les varietats de vinya en la plantació, les tècniques de conreu relacionades amb la qualitat, l'elaboració del producte en les instal·lacions i la seva comercialització.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Planificar la producció d'acord amb les condicions del mercat.
 • Seleccionar les varietats vegetals que s'han de plantar i controlar les tècniques de conreu i recol·lecció que incideixen en la qualitat del raïm.
 • Controlar la qualitat de les matèries primeres i els productes enològics, mitjançant les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques realitzades en el laboratori.
 • Controlar la criança, envelliment, estabilització i envasament dels productes obtinguts.
 • Controlar la qualitat del vi i dels productes derivats i similars en tota la cadena de producció.
 • Supervisar el compliment de la normativa legal relativa al sector de producció del vi, els productes derivats i similars.
 • Assessorar en el disseny d'instal·lacions industrials del sector vitivinícola, en la prestació de serveis i en la comercialització de maquinària i matèries d'ús enològic.
 • Formar treballadors en tècniques i operacions enològiques.
 • Dirigir i realitzar investigacions i assajos relatius a la producció vitivinícola.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enòlegs

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Degustadors de vins (vegeu 7709)
 • Sommeliers (vegeu 5120)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enòlegs