Skip to main content

Els enginyers electrònics projecten i dirigeixen la construcció, funcionament, manteniment i reparació de sistemes electrònics i investiguen sobre aquest tema, o estudien aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos electrònics i donen l'assessorament pertinent.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Projectar dispositius o components, circuits, semiconductors i sistemes electrònics i assessorar sobre aquests temes.
 • Especificar mètodes de producció o d'instal·lació, materials i normes de qualitat, i dirigir els treballs de producció o instal·lació de productes i sistemes electrònics.
 • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de sistemes, motors i equips electrònics.
 • Organitzar i dirigir el manteniment i reparació de sistemes, motors i equips electrònics.
 • Projectar circuits i components electrònics per al seu ús en camps com l'orientació i el control de la propulsió aeroespacial, l'acústica o la instrumentació i control.
 • Dur a terme recerques sobre els sistemes de radar, telemetria i control remot, sobre microones i sobre altres equips electrònics.
 • Dissenyar i desenvolupar algorismes de procés de senyals i aplicar-los mitjançant l'elecció adequada del programari i del maquinari.
 • Desenvolupar aparells i procediments per assajar components, circuits i sistemes electrònics.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers de disseny de maquinari
 • Enginyers electrònics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers de telecomunicacions (vegeu 2443)
 • Enginyers tècnics de disseny de maquinari (vegeu 2472)
 • Enginyers tècnics en electrònica (vegeu 2472)
 • Tècnics en electrònica (vegeu 3124)
 • Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina (vegeu 3125)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers electrònics

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2152 Enginyers electrònics 2
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2442 Ingenieros electrónicos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2152 Electronics engineers 2