Skip to main content

2443 — Enginyers de telecomunicacions

  Els enginyers de telecomunicacions projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, la conservació i la reparació de sistemes i equips de telecomunicacions. Estudien aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos específics i assessoren sobre aquests temes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Projectar dispositius o components, sistemes, equips i centres de distribució de telecomunicacions i assessorar sobre aquests temes.
  • Especificar mètodes de producció o instal·lació, materials i normes de qualitat i seguretat, i dirigir els treballs de producció o instal·lació de productes i sistemes de telecomunicacions.
  • Organitzar i dirigir el manteniment i reparació de sistemes, motors i equips de telecomunicacions.
  • Dur a terme recerques sobre equips de telecomunicacions i assessorar sobre aquests temes.
  • Planificar i dissenyar xarxes de comunicacions amb cable, de fibra òptica o sense cable.
  • Dissenyar i desenvolupar algorismes de processament de senyals i aplicar-los mitjançant l'elecció adequada del maquinari i el programari.
  • Dissenyar xarxes de telecomunicacions i sistemes de distribució de ràdio i televisió, tant per cable com aeris.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers de radiodifusió
  • Enginyers de telecomunicacions

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers electrònics (vegeu 2442)
  • Enginyers informàtics (xarxes) (vegeu 2723)
  • Enginyers tècnics en telecomunicacions (vegeu 2473)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers telecomunicacions

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2153 Enginyers de telecomunicacions 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2443 Ingenieros en telecomunicaciones
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2153 Telecommunications engineers 2