Skip to main content

2598 — Altres professionals del dret ncaa

  Aquest grup primari inclou els professionals del dret no classificats en altres apartats del subgrup principal 25, "Professionals del dret". Per exemple, s'inclouen en aquest grup primari els professionals del dret les funcions dels quals exclouen la representació de les parts o de l'actuació fiscal davant els tribunals de justícia o les comeses de jutge o president d'aquests tribunals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar sobre qüestions de dret que sorgeixin o es plantegin en relació amb problemes personals, empresarials o administratius.
  • Redactar documents jurídics i contractes.
  • Organitzar transmissions d'immobles.
  • Determinar, mitjançant enquesta, les causes de qualsevol defunció que no s'atribueixi evidentment a causes naturals.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assessors jurídics

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres professionals dret ncaa

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2399 Altres professionals del dret 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2619 Professionals del dret ncaa 4
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2619 Legal professionals not elsewhere classified 4