Skip to main content

2621 — Analistes de gestió i organització

  Els analistes de gestió i organització ajuden les organitzacions a aconseguir una major eficàcia i resoldre els problemes organitzatius. Estudien les estructures, els mètodes, els sistemes i els procediments de les organitzacions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Facilitar i promoure el desenvolupament d'objectius, estratègies i plans encaminats a aconseguir la satisfacció dels clients i l'ús eficaç dels recursos de les organitzacions.
  • Analitzar i avaluar sistemes i estructures presents.
  • Analitzar els sistemes existents amb el personal, i observar-los en totes les escales de l'organització.
  • Adreçar els clients cap a la consecució d'una organització més eficaç i desenvolupar solucions als problemes organitzatius.
  • Emprendre i revisar estudis de treball mitjançant l'anàlisi dels mètodes i procediments existents i proposats, com els de caire administratiu i d'oficina.
  • Registrar i analitzar els diagrames de flux de treball, registres, informes, manuals i descripcions de llocs de treball de les organitzacions.
  • Preparar i recomanar propostes de revisió de mètodes i procediments, de modificació de fluxos de treball, de redefinició de les funcions de cada lloc de treball i de resolució de problemes organitzatius.
  • Facilitar l'execució de les recomanacions aprovades, proporcionar instruccions i manuals de procediment revisats, i elaborar una altra documentació.
  • Revisar els procediments operatius i assessorar sobre les desviacions respecte a procediments i normes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Analistes de gestió i organització
  • Analistes d'organització i mètodes
  • Consultors de gestió
  • Tècnics en organització i administració d'empreses

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Analistes de gestió i organització

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2421 Analistes de gestió i organització
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2621 Analistas de gestión y organización
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2421 Management and organization analysts