Skip to main content

2630 — Tècnics d'empreses i activitats turístiques

  Els tècnics d'empreses i activitats turístiques formulen i analitzen polítiques sobre operacions i programes d'empreses turístiques, i elaboren i coordinen estratègies i campanyes de promoció turística. Aquests tècnics organitzen i dirigeixen tota classe d'activitats en empreses turístiques, agències de viatges, empreses d'allotjament turístic i de transport turístic.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Contactar i consultar amb administradors de programes turístics i altres parts interessades amb la finalitat de determinar necessitats en matèria de polítiques turístiques.
  • Formular i analitzar opcions en matèria de polítiques turístiques.
  • Assessorar centres turístics, ajuntaments, comunitats autònomes, etc. sobre la matèria.
  • Assessorar la direcció i els clients sobre possibles estratègies i campanyes turístiques, aconseguir la notorietat de marca i promoure de forma eficaç els serveis turístics.
  • Planificar, organitzar i administrar activitats pròpies d'empreses i institucions amb finalitats turístiques.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics d'informació turística
  • Tècnics en empreses turístiques

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Animadors turístics (vegeu 3724)
  • Empleats d'agències de viatges (vegeu 4421)
  • Guies acompanyants de viatges turístics (vegeu 5823)
  • Guies de turisme (vegeu 5825)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics empreses i activitats turístiques

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2913 Tècnics d'empreses i activitats turístiques 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2422 Especialistes en polítiques i administració 3
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2422 Policy administration professionals 3