Skip to main content

Els escriptors planifiquen, estudien i escriuen llibres, guions, guions gràfics, obres teatrals, assajos, discursos, manuals, especificacions i articles no periodístics (exclosos, doncs, els treballs per a diaris, revistes i altres publicacions periòdiques) per a la seva publicació o presentació.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Concebre, escriure o corregir relats, obres teatrals, guions, obres de poesia i altres per a la seva publicació o representació.
 • Dur a terme recerques per establir els fets que formaran part del contingut de les obres i obtenir la informació necessària restant.
 • Escriure guions, diàlegs i altres textos i preparar programes per a representacions teatrals, cinematogràfiques, radiofòniques i televisives.
 • Analitzar documents com ara especificacions, notes i plànols i redactar manuals, guies d'usuari i altres documents que expliquin clarament i concisament la instal·lació, el funcionament i manteniment de programari i d'equips electrònics, mecànics o d'altres tipus.
 • Redactar fullets, manuals i publicacions tècniques similars.
 • Seleccionar manuscrits per publicar-los, comprovar-ne l'estil, la redacció i l'exactitud del contingut, fer-hi els canvis necessaris i corregir les proves.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Assagistes
 • Coordinadors d'editorial
 • Dramaturgs
 • Escriptors
 • Guionistes
 • Novel·listes
 • Poetes
 • Redactors de discursos
 • Redactors tècnics

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Periodistes (vegeu 2922)
 • Redactors caps de premsa (vegeu 2922)
 • Redactors de relacions públiques (vegeu 2652)
 • Redactors publicitaris (vegeu 2651)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Escriptors

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2511 Escriptors, periodistes i similars 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
2641 Autors i altres escriptors
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2921 Escritores
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
2641 Authors and related writers