Skip to main content

Els tenidors de llibres porten registres complets de les transaccions financeres d'una empresa i verifiquen l'exactitud dels comprovants i altres documents relatius a aquestes transaccions.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Portar registres complets de totes les transaccions financeres d'una empresa, segons els principis generals de la tenidoria de llibres, d'acord amb les funcions de la seva competència.
  • Verificar l'exactitud dels comprovants i altres documents relatius a ingressos i despeses i altres transaccions financeres.
  • Preparar declaracions i informes financers sobre períodes determinats.
  • Aplicar el coneixement dels principis i les pràctiques de la tenidoria de llibres per tal d'identificar i resoldre els problemes que sorgeixin durant l'acompliment de la seva tasca.
  • Exercir tasques similars.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajudants de comptabilitat
  • Tècnics en comptabilitat
  • Tenidors de llibres

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats de comptabilitat (vegeu 4111)
  • Especialistes en comptabilitat (vegeu 2611)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Tenidors llibres

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
3413 Tenidors de llibres
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
3313 Tenidors de llibres
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
3403 Tenedores de libros
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
3313 Accounting associate professionals