Skip to main content

3532 — Organitzadors de conferències i esdeveniments

  Els organitzadors de conferències i esdeveniments s'encarreguen d'organitzar i coordinar serveis per a conferències, esdeveniments, funcions, banquets i seminaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Promoure conferències, convencions i fires comercials entre els clients potencials.
  • Respondre consultes relatives als serveis prestats i als costos per lloguer d'habitacions i equips, serveis de restauració i similars.
  • Reunir-se amb clients per analitzar les seves necessitats i dissenyar propostes conjuntes per atendre-les.
  • Organitzar i coordinar serveis com els relatius a les instal·lacions de conferències, restauració, cartelleria, expositors, equips audiovisuals i informàtics, allotjament, transport i esdeveniments socials per als participants, així com prestacions logístiques per als exhibidors.
  • Organitzar el registre dels participants.
  • Negociar els tipus i els costos dels serveis a prestar dins dels límits del pressupost.
  • Supervisar la tasca dels contractistes i informar de les variacions respecte a les ordres de treball.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Organitzadors de conferències i esdeveniments
  • Planificadors de casaments
  • Planificadors de conferències

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Organitzadors conferències i esdeveniments

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  3314 Agents de viatges 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3532 Organizadores de conferencias y eventos
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3332 Conference and event planners