Skip to main content

Els expenedors de gasolina venen combustibles, lubrificants i altres productes per a l'automòbil i presten serveis de proveïment de carburant, neteja, greixatge i petites reparacions a vehicles de motor.

Els treballadors que venen productes en botigues de gasolineres o cobren el seu preu, però que no presten serveis propis d'aquestes, com els relatius a proveïment de combustible, lubrificants, neteja i manteniment, estan exclosos del grup primari 5430 Expenedors de gasolina.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Omplir els dipòsits de combustible i els envasos que se'ls lliurin, fins al nivell especificat pel client.
 • Comprovar la pressió dels pneumàtics i els nivells d'oli i de líquids, i completar-los fins als límits recomanables.
 • Rentar els parabrises i finestretes dels vehicles.
 • Fer petites reparacions en els vehicles, com ara el canvi de pneumàtics, bombetes i eixugaparabrises.
 • Mantenir i manejar les instal·lacions de rentatge automàtic de vehicles.
 • Cobrar als clients.
 • Netejar les bombes de combustibles, les vies d'accés, la botiga i les instal·lacions en general.
 • Controlar les existències i preparar informes sobre les vendes de combustibles, lubrificants, oli i altres productes.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Expenedors de combustible de gasolineres
 • Expenedors de combustible de ports esportius
 • Operadors de túnels o estacions de rentatge de cotxes
 • Operaris de lubrificació, recanvis i manteniment d'estacions de servei de vehicles

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Caixers de gasolineres (vegeu 5500)
 • Dependents de botiga de gasolinera (només venda d'articles) (vegeu 5220)
 • Rentacotxes a mà (vegeu 9222)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Expenedors gasolina

Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
5245 Expenedors de gasolineres
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
5430 Expendedores de gasolineras
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
5245 Service station attendants