Skip to main content

Els bombers forestals prevenen, combaten i extingeixen incendis de naturalesa forestal. Així mateix ajuden en situacions d'emergència en àrees rurals i forestals.

S'inclouen en aquest grup aquelles persones que utilitzen part del seu temps en la vigilància o en labors de prevenció (neteja de boscos, poda, manteniment d'equips, instal·lacions i vies d'accés, etc.), però que formen part dels equips d'extinció.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Respondre a les alarmes d'incendis forestals, i controlar-los i extingir-los utilitzant equip manual o motoritzat i productes químics adequats.
  • Col·laborar amb els diversos tècnics forestals en la prevenció i investigació d'incendis.
  • Col·laborar amb els serveis de protecció civil en la protecció de béns i persones davant la incidència d'incendis forestals.
  • Informar la població sobre la prevenció d'incendis.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Bombers forestals

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Bombers d'aeroport (vegeu 5931)
  • Bombers urbans o industrials (vegeu 5931)
  • Tècnics en investigació d'incendis forestals (vegeu 3143)
  • Vigilants d'incendis forestals (excepte vigilants bombers) (vegeu 5995)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Bombers forestals

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
5230 Bombers 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
5411 Bombers 2
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
5932 Bomberos forestales
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
5411 Fire-fighters 2