Skip to main content

5998 — Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat ncaa

  Aquest grup primari comprèn el personal dels serveis de protecció no classificat en altres apartats del subgrup 599, Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Vigilants d'aparcaments
  • Zeladors guardamolls

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres treballadors serveis protecció i seguretat ncaa

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  5299 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 4
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  5419 Personal dels serveis de protecció ncaa 5
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  5419 Protective services workers not elsewhere classified 5