Skip to main content

7132 — Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics (excepte muntadors d'estructures metàl·liques)

  Els instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics (excepte muntadors d'estructures metàl·liques) realitzen les operacions de fabricació, muntatge i reparació d'elements de tancaments metàl·lics, aplicant les tècniques necessàries i procediments establerts, sota criteris de qualitat, en els terminis previstos, complint amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Elaborar croquis de productes de tancaments metàl·lics.
  • Traçar i marcar en perfils els desenvolupaments.
  • Preparar equips, eines, instruments i proteccions de treball.
  • Tallar manualment, per procediments mecànics, automàtics i semiautomàtics els perfils.
  • Realitzar operacions de mecanització en perfils.
  • Acoblar elements i components d'estructures segons les especificacions.
  • Programar i preparar màquines automàtiques de marcat, traçat i tallat per control numèric amb ordinador (CNC).
  • Instal·lar elements de tancaments metàl·lics.
  • Realitzar les proves de resistència estructural i d'estanqueïtat requerides.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Fusters de tancaments metàl·lics
  • Instal·ladors de tancaments metàl·lics
  • Muntadors de tancaments metàl·lics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Fusters de la construcció (vegeu 7131)
  • Instal·ladors de persianes (vegeu 7131)
  • Muntadors d'estructures metàl·liques (vegeu 7314)
  • Tècnics en electromedicina (vegeu 3125)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7130 Fusters 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  7115 Fusters d'armar i construcció 2
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  7115 Carpenters and joiners 2