Skip to main content

7709 — Degustadors i classificadors d'aliments i begudes

  Els degustadors i classificadors d'aliments i begudes inspeccionen, proven i classifiquen diversos tipus de productes agrícoles, aliments i begudes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar, verificar, tastar i olorar productes agrícoles, aliments i begudes en diverses fases d'elaboració.
  • Determinar la qualitat, l'acceptabilitat per als gustos dels clients i el valor aproximat dels productes, i classificar-los en classes apropiades.
  • Descartar els productes inferiors.
  • Registrar la categoria o el número d'identificació en etiquetes, albarans o factures.
  • Pesar i mesurar els productes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Classificadors d'aliments
  • Classificadors de fruites
  • Classificadors d'hortalisses
  • Degustadors d'aliments
  • Degustadors de licors
  • Degustadors de te
  • Degustadors de vins

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Degustadors i classificadors aliments i begudes

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  7515 Food and beverage tasters and graders