Skip to main content

8113 — Sondistes i treballadors similars

  Els sondistes i treballadors similars col·loquen en posició, ajusten i manegen màquines i equips de sondatge per obrir pous, extreure minerals, líquids o gasos i per a altres finalitats diverses.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Desmuntar, desplaçar i muntar plataformes de perforació i equips auxiliars.
  • Muntar i desmuntar tubs de perforació, canonades de revestiment i trepants, i substituir els equips que no funcionen adequadament.
  • Accionar els comandaments per elevar els tubs de perforació i canonades de revestiment en els pous, regular la pressió d'aquests i controlar la velocitat de les eines.
  • Preparar els fluids de perforació i comprovar el funcionament de les bombes per garantir-ne la circulació adequada al tub de perforació i al pou.
  • Vigilar els indicadors i altres instruments i atendre els equips per detectar els casos de mal funcionament i les condicions no habituals dels pous, i determinar la necessitat de modificar la perforació o els equips.
  • Mantenir, ajustar, reparar i netejar les torres de perforació i la maquinària d'elevació i d'altres tipus.
  • Mantenir registres de les operacions de perforació i de manteniment.
  • Accionar màquines i equips per extreure dels pous la pols, els retalls i el material dels equips de perforació que s'hagi deixat anar o s'hagi trencat.
  • Tancar i segellar els pous que ja no estiguin en servei.
  • Supervisar i formar els membres de l'equip, si escau.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Barrinaires de pous de petroli o gas
  • Operadors de màquines perforadores de pous de petroli i gas
  • Operadors de tren de sondatge i rotació (pous de petroli i gas)
  • Perforistes (pous de gas o petroli)
  • Sondistes de roca o carbó
  • Sondistes i prospectors de pous en explotació
  • Tubers de mines i sondatges

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Barrinaires (vegeu 7892)
  • Dinamiters (vegeu 7892)
  • Miners (vegeu 8111)
  • Supervisors en enginyeria de mines (vegeu 3201)
  • Tècnics en mines (vegeu 3128)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Sondistes i treballadors similars

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  8113 Sondistes i treballadors similars
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  8113 Perforadors i sondistes de pous i afins
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  8113 Sondistas y trabajadores afines