Skip to main content

3201 — Supervisors en enginyeria de mines

  Els supervisors en enginyeria de mines vigilen les operacions de les mines i pedreres i supervisen i coordinen directament les activitats dels miners que treballen sota terra i a cel obert.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Supervisar i coordinar directament les activitats dels treballadors que extreuen minerals i altres dipòsits naturals i que manegen mitjans de transport subterranis o maquinària pesant a cel obert.
  • Establir mètodes per tal de complir els programes de treball i recomanar als directius de mines l'adopció de mesures per augmentar la productivitat.
  • Col·laborar amb el personal directiu i tècnic, amb els altres departaments i amb els contractistes per tal de resoldre problemes operatius i coordinar activitats.
  • Facilitar als directius de mines informes i altres dades relatives a les operacions de les mines i pedreres.
  • Determinar la dotació de personal i les necessitats de material de la mina o pedrera.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Capatassos de mines
  • Caps d'equip de miners
  • Encarregats o capatassos de mines, pedreres o salines
  • Supervisors de mines
  • Supervisors en enginyeria de mines

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'explotacions mineres (vegeu 1314)
  • Inspectors de seguretat de mines (vegeu 3128)
  • Miners (vegeu 8111)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Supervisors enginyeria de mines

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3121 Supervisors en enginyeria de mines
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3201 Supervisores en ingeniería de minas
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3121 Mining supervisors