Skip to main content

2210 — Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior

  Els professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior ensenyen les seves assignatures en tots o alguns dels nivells subsegüents a l'ensenyament postsecundari; investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes relatius a les assignatures ensenyades i preparen articles, comunicacions i llibres de caràcter acadèmic o científic.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Donar lliçons sobre les matèries de la seva competència.
  • Projectar i modificar plans d'estudi i preparar els cursos d'acord amb els requisits.
  • Pronunciar conferències i dirigir estudis personals, seminaris i treballs pràctics o de laboratori.
  • Administrar, avaluar i qualificar exàmens i proves.
  • Dirigir els treballs de recerca d'estudiants de postgrau i altres membres del departament o la facultat corresponent.
  • Investigar i desenvolupar conceptes, teories i mètodes per a l'aplicació a la indústria i a altres camps.
  • Escriure llibres, comunicacions o articles de caràcter acadèmic o científic.
  • Assistir a conferències i seminaris.
  • Ajudar a dur a terme activitats extraoficials, com ara cercles o associacions de debat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professor d'ensenyament superior
  • Professor d'universitat
  • Professor de belles arts d'ensenyament superior

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Degà d'universitat (1129)
  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129)
  • Professor de classes particulars d'ensenyament superior (2239)
  • Rector d'universitat (1110)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament superior