Skip to main content

2839 — Altres professors tècnics de formació professional

  Els professors tècnics de formació professional ensenyen una o més especialitats de contingut tècnic o professional en l'educació secundària i en la formació professional.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar els alumnes des d'una perspectiva d'aplicació pràctica per a l'activitat en un camp professional i la seva capacitació per al desenvolupament qualificat de les diferents professions.
  • Proporcionar als alumnes una formació polivalent, funcional i tècnica que possibiliti la seva adaptació als canvis tecnològics i organitzatius relatius a la professió.
  • Donar lliçons des d'una perspectiva d'aplicació pràctica dels continguts tècnics apresos pels alumnes sobre les seves especialitats i supervisar el treball i la disciplina dels alumnes.
  • Preparar, assignar i corregir exercicis pràctics.
  • Examinar mitjançant proves i exàmens amb l'objectiu d'avaluar els progressos dels alumnes i donar-ne la qualificació corresponent.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mestre de taller llevat d'arts plàstiques i disseny
  • Professor de classes particulars d'informàtica (ensenyament no reglat)
  • Professor de classes particulars d'oficis (perruqueria)
  • Professor de tecnologia d'arts gràfiques de formació professional
  • Professor tècnic de formació professional

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres professors tècnics formació professional