Skip to main content

81 — Operadors d'instal·lacions industrials fixes i similars

    Short tag proposal

    Operadors d'instal·lacions industrials fixes

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    81 Operadors d'instal·lacions fixes i similars