Skip to main content

8415 — Muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars

  Els muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars duen a terme el muntatge de components de fusta o materials similars per fabricar diversos tipus de productes, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de components de fusta o materials similars per fabricar diversos tipus de productes, com ara mobles i objectes de fusta, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador d'envasos i embalatges de fusta
  • Muntador de mobles de fusta i similars
  • Muntador de productes de fusta

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors engalzadors productes de fusta

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8209 Muntadors i engalzadors ncaa 5