Skip to main content

B — Gerents d'empreses amb menys de deu assalariats

    S'entén per assalariat aquella persona que treballa per a un empresari públic o privat i que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en diners o en espècie.

    Short tag proposal

    Gerents d'empresa < 10 assalariats