Skip to main content

212 — Matemàtics, actuaris i estadístics

  Descendants
  Code Description
  2120 Matemàtics, actuaris i estadístics
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  241 Físics, químics, matemàtics i similars 2