Skip to main content

01120 — Químic (química orgànica)

  Fa experiments, assaigs i anàlisis químiques de substàncies l'element bàsic de les quals és el carboni, a fi d'estudiar els fenòmens químics, provar, elaborar o perfeccionar materials i productes o controlar o desenvolupar procediments industrials de fabricació. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 011.10 amb relació a la química orgànica i investiga aspectes com ara la composició, les propietats, les reaccions i les mescles de colorants, pintures, petroli, cautxú, matèries tèxtils i altres substàncies l'element principal de les quals és el carboni.

  Es pot especialitzar en la química orgànica d'una matèria o d'un producte determinat i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2013 Químics 6