Skip to main content

01150 — Químic (química analítica)

  Fa assaigs i anàlisis químiques de substàncies i elabora o perfecciona la metodologia i les tècniques analítiques. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 011.10 amb relació a la química analítica i duu a terme anàlisis qualitatives i quantitatives a fi de determinar la composició i les propietats químiques i físiques de les substàncies, elabora i millora mètodes d'anàlisi basant-se en les observacions i les conclusions extretes de les seves experiències i perfecciona tècniques i instruments d'anàlisi en certs sectors, com ara la cromatografia, l'espectroscòpia, el mesurament de la porositat, etc.

  Es pot especialitzar en anàlisis orgàniques, inorgàniques o clíniques o en el manteniment de les normes de qualitat química de materials i productes, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2013 Químics 6