Skip to main content

01390 — Altres professionals de la geofísica, geologia, meteorologia, astronomia i similars

  S'hi inclouen els especialistes en ciències físiques, químiques i geològiques i tècnics similars no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que es dediquen a examinar, analitzar i classificar minerals (incloent-hi les pedres precioses), els especialistes en estudis de cristal·lografia i ondulatòria, els oceanògrafs en la branca de geologia, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2014 Geòlegs i geofísics 3