Skip to main content

02120 — Enginyer de camins, canals i ports (fonaments i estructures)

  Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de camins, canals i ports en general (021.10), però és especialitzat en l'elaboració de projectes de fonaments i estructures d'obres públiques.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2051 Enginyers civils (construcció i obres civils) 6