Skip to main content

02190 — Altres enginyers de camins, canals i ports

  S'hi inclouen els enginyers de camins, canals i ports no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que són especialistes en la construcció i la conservació de dics, esculleres, dragatges de ports, xemeneies de fàbriques, torres, mecànica de sòls, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2051 Enginyers civils (construcció i obres civils) 6