Skip to main content

03140 — Enginyer tècnic d'obres públiques (trànsit i serveis urbans)

  Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en la construcció, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i serveis urbans i en la realització de capacitats i l'ordenació del trànsit urbà.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2640 Arquitectes tècnics 2
  3022 Tècnics en enginyeria civil 5