Skip to main content

03330 — Enginyer tècnic industrial (electricitat)

  Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en la fabricació i l'assaig de màquines elèctriques, centrals elèctriques, línies de transport i xarxes de distribució, dispositius d'automatisme, comandament, regulació i control electromagnètic i electrònic per a les aplicacions industrials corresponents i els muntatges, les instal·lacions i la utilització respectius.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2652 Enginyers tècnics en electricitat 1
  3023 Tècnics en electricitat 1