Skip to main content

03360 — Enginyer tècnic industrial (tèxtil)

  Aplica els seus coneixements i exerceix les funcions pròpies de la seva competència en instal·lacions i processos d'indústria tèxtil, i també en el muntatge i la utilització corresponents.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2659 Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles 2