Skip to main content

03390 — Altres enginyers tècnics industrials

    S'hi inclouen els enginyers tècnics industrials no inclosos en rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que apliquen els seus coneixements en la indústria de fabricació de paper.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.