Skip to main content

08120 — Estadístic matemàtic

  És especialista en l'estudi i la recerca de les bases i els mètodes matemàtics per al desenvolupament de la metodologia estadística. Estudia els fonaments del mostreig, altres tècniques analítiques i els possibles valors teòrics dels distints paràmetres estadístics; aplica aquests coneixements en l'anàlisi del resultats obtinguts per determinar aquests paràmetres.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2022 Estadístics 3