Skip to main content

08520 — Tècnic en estadística

  Acompleix diverses tasques dels procés estadístic, com ara l'obtenció, l'anàlisi i la depuració de dades estadístiques, la formació de quadres, etc., sempre que calguin uns coneixements especials de la ciència estadística.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2622 Professionals de l'estadística i similars 1