Skip to main content

15120 — Escriptor de guions de cinema, ràdio i televisió

  Escriu els guions de les obres cinematogràfiques, i també dels programes de ràdio i televisió. Redacta els textos corresponents i els revisa per comprovar que compleixen les condicions i les exigències de la producció i les característiques tècniques, i també les normes contingudes en les disposicions legals en vigor.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2511 Escriptors, periodistes i similars 13