Skip to main content

17135 — Director d'orquestra o de banda de música

    Dirigeix orquestres, bandes de música o conjunts musicals. Escull les composicions que s'han d'interpretar i estableix programes d'audicions.

    Se'l pot designar segons el gènere del grup que dirigeix.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.