Skip to main content

17940 — Director de programes musicals

    Selecciona i organitza els programes musicals que són objecte de transmissió per ràdio i televisió. En determina la classe de música i el moment d'emetre-la.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.