Skip to main content

21 — Directors i gerents d'empreses

    Les persones compreses en aquest subgrup planifiquen, organitzen, coordinen , dirigeixen i controlen les activitats d'empreses públiques o privades o dels seus departaments en els sectors industrial i de serveis.

    Se n'exceptuen els directors i gerents i els propietaris gerents de les empreses i els establiments comercials, classificats en els subgrups 40 i 41, i també dels establiments d'hoteleria i similars, classificats en els subgrups 50 i 51.

    Short tag proposal

    Directors i gerents d'empresa