Skip to main content

21230 — Director de recerca i desenvolupament

  Exerceix les funcions pròpies dels directors de departament en una empresa industrial amb relació a les feines de posada en pràctica de processos tècnics nous o de perfeccionament dels existents, l'elaboració de nous productes o la millora d'aquests productes i la utilització de materials diversos. Amb la informació obtinguda del director general i la resta de caps de departament determina les necessitats de l'empresa en matèria de recerca i desenvolupament, sobre la base de les quals elabora el programa corresponent; avalua els mètodes aplicats, els progressos realitzats en les recerques en curs i la importància dels resultats obtinguts, i assessora sobre l'aplicació pràctica d'aquests resultats.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  1137 Directors de departaments de recerca i desenvolupament 1