Skip to main content

380 — Telefonistes i telegrafistes

    Les persones compreses en aquest grup primari transmeten i reben missatges manejant equips de telecomunicació. Manegen una central telefònica, un equip de telegrafia amb fils o sense en una estació terrestre i instal·lacions de ràdio a bord d'avions o de vaixells, i acompleixen altres tasques relacionades amb la transmissió de missatges per telèfon i per telègraf.

    Els operadors de màquines especials d'escriure com ara el tèlex o aparells teleimpressors es classifiquen en la rúbrica 321.50.