Skip to main content

50090 — Altres directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars

    S'hi inclouen els directors i els gerents d'hotels, restaurants, bars, serveis d'aprovisionament de menjars i establiments similars no inclosos en altres epígrafs d'aquest grup primari.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.