Skip to main content

55290 — Resta de personal de neteja d'edificis i similars

    S'hi inclou el personal de neteja d'edificis i similars no classificat en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que netegen l'interior dels cotxes dels trens de passatgers, autobusos, tramvies i avions; els que netegen les parets i els sostres; els que escombren els patis i altres dependències dels immobles, etc.

    El personal encarregat de la neteja de les façanes es classifica en la rúbrica 959.75.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.