Skip to main content

58990 — Resta de personal de serveis de protecció i seguretat ncaa

    S'inclou en aquesta rúbrica el personal dels serveis de protecció de seguretat no classificat en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que acompleixen diferents tasques sota l'aigua (home granota) relacionades amb feines de salvament o rescat de cadàvers, els que vigilen el tauler d'una central automàtica d'alarma o d'altra mena, els que atenen la protecció i la seguretat de les persones o els locals (escortes, vigilants nocturns, etc.).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.