Skip to main content

59190 — Altres guies i guies intèrprets

  S'hi inclouen els guies no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que organitzen o dirigeixen excursions d'alpinisme, caça o pesca; els que guien grups de visitants en establiments industrials com ara drassanes, refineries de petroli o altres fàbriques, i els n'explica els aspectes més interessants.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  5143 Guies i hostesses de terra 5