Skip to main content

61110 — Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles, en general

    Explota pel seu compte o associat amb altres una finca agrícola per a l'obtenció de diversos productes del conreu de la terra. Determina la mena i la quantitat dels productes que cal conrear, adquireix les llavors, els fertilitzants i els adobs necessaris; dirigeix, vigila o acompleix ell mateix les diverses tasques de preparació de la terra, la sembra, la plantació, el conreu, la recol·lecció dels productes i el manteniment de la maquinària agrícola necessària; contracta el personal i porta l'administració general de l'explotació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.