Skip to main content

62130 — Treballador agrícola (tubercles)

    Duu a terme les feines pròpies del conreu i la collita de tubercles.

    Acompleix tasques anàlogues a les del treballador agrícola en general (621.10), però és especialista en la sembra, la plantació, el conreu i la collita de tubercles.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.